Αύξηση τιμής εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών από 01-02-2016

Αύξηση τιμής εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών από 01-02-2016

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ

Τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2016, η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική τροποποιείται η τιμολόγηση των τύπων κομίστρου, με άξονα την προσφορά συγκοινωνιακού έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους επιβάτες και τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών, δεδομένης της επιβληθείσας από το καλοκαίρι αύξησης του ΦΠΑ στο 23%.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική σχεδιάστηκε στοχευμένα, διατηρώντας σταθερές είτε μειώνοντας τις τιμές που αφορούν στα βασικά προϊόντα κομίστρου, που αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία.  Παράλληλα οι νέες τιμές στις ειδικές κατηγορίες πολιτών, που ορίζονται με κοινωνικά κριτήρια, ουσιαστικά μειώνονται.

Παράλληλα με την προστασία των ειδικών ομάδων πληθυσμού, που τους παρέχεται χαμηλού κόστους μετακίνηση, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική οι μόνιμοι χρήστες των μέσων, που ως τώρα επέλεγαν να μετακινηθούν με εισιτήριο, έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στην αγορά μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, η οποία παρέχει απεριόριστες μετακινήσεις με  1 ευρώ την ημέρα ή 0,5 ευρώ την ημέρα, καθώς η τιμή του βασικού αυτού προϊόντος παραμένει αμετάβλητη στα 30 / 15 ευρώ και αφορά το 97% των καρτών.
 
Η νέα πολιτική κομίστρου εξειδικεύεται ως εξής:

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τιμή βασικού εισιτηρίου 1,40 ευρώ και μειωμένου εισιτηρίου 0,60 ευρώ.
Η τιμή του βασικού εισιτηρίου τροποποιείται από 1,20 ευρώ σε 1,40 ευρώ με παράλληλη όμως αύξηση του χρόνου ισχύος του στα 90 λ. Η αποτίμηση της αύξησης του χρόνου ισχύος σε αξία δεν ενσωματώνεται εξολοκλήρου στην νέα τιμή, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιούν περισσότερες συνδυασμένες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα ενώ η αποτίμηση της αύξησης του χρόνου ισχύος αντιστοιχεί σε τιμή εισιτηρίου 1,54 ευρώ, η νέα τιμή καθορίστηκε προς όφελος των επιβατών σε 1,40 ευρώ.

Η τιμή του βασικού μειωμένου εισιτηρίου παραμένει 0,60 ευρώ, ενώ ο χρόνος ισχύος του αυξάνεται από 70 σε 90 λεπτά. Η αποτίμηση της αύξησης του χρόνου ισχύος δεν ενσωματώνεται  καθόλου στην νέα τιμή, η οποία παραμένει αμετάβλητη προς όφελος των πολιτών δίνοντας τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες συνδυασμένες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα ενώ η αποτίμηση της αύξησης του χρόνου ισχύος αντιστοιχεί σε τιμή εισιτηρίου 0,77 ευρώ, η νέα τιμή παρέμεινε προς όφελος των επιβατών σε 0,60 ευρώ.
Συνεπώς για τις ομάδες που μετακινούνται με μειωμένο εισιτήριο έχουμε ουσιαστικά μείωση.

Σημειώνεται ότι οι άνεργοι συμπολίτες μετακινούνται από το καλοκαίρι του 2015 δωρεάν.

Τιμές της βασικής μηνιαίας / τριμηνιαίας κάρτας και των αντίστοιχων μειωμένων (αφορούν περίπου το  98,32 % των καρτών) : Παραμένουν αμετάβλητες στα 30 και 15 ευρώ οι μηνιαίες και στα 85 και 43 οι τριμηνιαίες.

Η τιμή της βασικής μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και της αντίστοιχης μειωμένης τιμής
που αντιπροσωπεύουν το 97,97% του συνόλου των καρτών που πωλούνται σε ετήσια βάση και απευθύνονται στην μεγάλη κατηγορία των τακτικών χρηστών των μέσων μεταφοράς και ισχύουν για συνδυασμένες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ενός μήνα, παραμένουν αμετάβλητες στις προνομιακές τιμές των 30 ευρώ και 15 ευρώ αντίστοιχα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται με όλα τα Μέσα (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ) με 1 ευρώ και 0,50 ευρώ την ημέρα. Οι μηνιαίες κάρτες αξίας 30 ευρώ αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους και οι μηνιαίες κάρτες μειωμένης τιμής αξίας 15 ευρώ αφορούν κατά κύριο λόγο ιδιαίτερες κατηγορίες πολιτών, όπως οι  φοιτητές, τα άτομα κάτω των 18 και άνω των 65 ετών και οι πολύτεκνοι. Αντίστοιχα διατηρούνται οι τριμηνιαίες κάρτες.
Το ποσοστό επί του συνόλου των καρτών των προϊόντων αυτών ανέρχεται σε 98,32%, σε ετήσια βάση.

Κάρτες και εισιτήρια Αεροδρομίου
Οι τιμές για τις κάρτες αεροδρομίου και τα εισιτήρια  που αντιπροσωπεύουν το 1,68 % και το 2,82% αντίστοιχα, διαμορφώνονται σε 49 ευρώ η μηνιαία κάρτα (όλα τα μέσα) και σε 10 ευρώ/ 5 ευρώ το απλό εισιτήριο του μετρό και σε 6 /3 ευρώ τα εισιτήρια των λεωφορείων του Αεροδρομίου.

Ετήσιες / ετήσιες μειωμένες κάρτες
Οι ετήσιες κάρτες για όλα τα μέσα διαμορφώνονται στα 330 / 165 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες του αεροδρομίου σε 490 / 245 ευρώ .

Εξαμηνιαίες /  μειωμένες εξαμηνιαίες κάρτες
Οι εξαμηνιαίες κάρτες για όλα τα μέσα διαμορφώνονται στα 170 / 85 ευρώ, , ενώ οι αντίστοιχες του αεροδρομίου σε 250 / 125 ευρώ αντίστοιχα.

Σε περιπτώσεις μαζικών πωλήσεων ετησίων ή εξαμηνιαίων καρτών προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,  ακολουθείται  συγκεκριμένη εκπτωτική πολιτική.

Τουριστικά/ ημερήσια/ εισιτήριο πέντε ημερών

Τα ειδικά αυτά εισιτήρια απευθύνονται κυρίως σε περιπτωσιακούς χρήστες και διαμορφώνονται ως εξής: Το τουριστικό τριών ημερών 22 ευρώ, το ημερήσιο σε 4,5 ευρώ και το εβδομαδιαίο (πέντε ημερών) μειώνεται η τιμή του στα 9 ευρώ.

Τέλος τα εισιτήρια μεταξύ των σταθμών Παλλήνη – Κάντζα – Κορωπί – Αεροδρόμιο του μετρό που εξυπηρετούν τους κατοίκους των περιοχών αυτών, παραμένουν αμετάβλητα (6 / 3 ευρώ).

Για διευκόλυνση των συμπολιτών μας επισυνάπτεται πινάκας με τις νέες τιμές κομίστρου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη δημοσίευση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

B. ΚΑΡΤΕΣ