Καλή χρονιά με υγεία!!!

Καλή χρονιά με υγεία!!!

Κάλαντα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Αθήνα, παραμονή πρωτοχρονιάς 1953

Κάλαντα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Αθήνα, παραμονή πρωτοχρονιάς 1953

 

 

Κάλαντα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

Αθήνα, παραμονή πρωτοχρονιάς 1953.

Φωτογραφία του Δημήτρη Χαρισιάδη

Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Carols for the New Year. Athens, New Year’s Eve, 1953.

Photo by Dimitris Harissiadis. Benaki Museum Photographic Archives

Αναδημοσίευση από την επίσημη σελίδα του Μουσείου Μπενάκη.

Καλή χρονιά

Kάλαντα στην Αθήνα του 1950

Φωτογραφία του Δημήτρη Χαρισιάδη

Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Carols for the New Year. Athens, New Year’s Eve, 1950.

Photo by Dimitris Harissiadis. Benaki Museum Photographic Archives

Αναδημοσίευση από την επίσημη σελίδα του Μουσείου Μπενάκη.