Κανόνες λειτουργίας εκλογικών κέντρων. Προεκλογικές ομιλίες

Αριθμ. 51774 – ΦΕΚ B 23 – 13.01.2015
Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκάστοτε γενικών βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

Αριθμ. 1025/14/63−α ́- ΦΕΚ B 4 – 05.01.2015
Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Βουλευτικές Εκλογές 2015