Κατασκηνώσεις που οργανώνονται με ίδια μέσα. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

Αριθ. Δ22/οικ. 37641 /1450 – ΦΕΚ B 2712 – 30.08.2016
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις
Για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων αυτών απαιτείται:

Α) άδεια ίδρυσης και

Βάδεια λειτουργίας που εκδίδονται από την Περιφερειακή Ενότητα στα Διοικητικά όρια της οποίας θα λειτουργήσει η κατασκήνωση