Καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ»

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Γιώργου Γεωργαντά (απόφαση 2552/114/09.12.2014) , ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 800,00 € στους 1.500 δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης (αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ) των εξαμήνων 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ & 2011 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της Χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Ιανουαρίου 2015.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους δέκα χιλιάδες (10.000)  δικαιούχους – απόφοιτους ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ των εξαμήνων από 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ , 2011 Α΄, 2011 Β΄,2012 Α΄ & 2013 Α΄. Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ & 2011 Α΄

ΣχετικάΙδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)