Καθηγητές ΟΛΜΕ. Στάσεις εργασίας από Δευτέρα 6.3.2023

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 06/3/2023 έως και Παρασκευή 10/03/2023 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του νόμου 4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)