Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου

Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/216267/129808/1112/337 – ΦΕΚ B 2879 – 12.09.2016

Χαρακτηρισμός ως μνημείων του συνόλου των υφιστάμενων συλλογών του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου (Αρχείο, Μουσείο και Βιβλιοθήκη)

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία το σύνολο των υφιστάμενων συλλογών του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου, καθώς και το σύνολο της υφιστάμενης συλλογής της Θεατρικής Βιβλιοθήκης, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία και αποτελούν τεκμήρια της  ιστορίας του ελληνικού θεάτρου, από τα προεπαναστατικά χρόνια.

Πρόκειται για ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, που συγκροτεί την πληρέστερη τεκμηρίωση τριών αιώνων θεατρικής δημιουργίας στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι το θέατρο είναι η πιο εφήμερη μορφή τέχνης, οι συλλογές του Θεατρικού Μουσείου και της Θεατρικής Βιβλιοθήκης αποτελούν ανεκτίμητη συμβολή στην, αναπόφευκτα, μερική ανασύσταση θεατρικών παραστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου στεγάζεται σήμερα στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου της Αθήνας, πρώην Λαϊκό Νοσοκομείο, (Ακαδημίας 50), που παραχωρήθηκε από τον Δήμο της Αθήνας.

Διαθέτει επίσης εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, σπουδαία βιβλιοθήκη και πολλά αρχεία του είδους, υπηρεσία μηχανοργάνωσης, ενώ οργανώνει και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα