Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017
ΑΑΔΕ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ.1232/20-12-2018

Θέμα: «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).»

Λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής (άρθρο 23 του ν.3427/2005) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017.

Προκειμένου η κωδικοποίηση να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και περιλαμβάνει στις αντίστοιχες υποσημειώσεις τις αλλαγές που διαχρονικά έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία, με αναφορά στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων των νόμων, καθώς και στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Σχετικά:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

 

Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017