Κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός 2021 ΟΠΕΚΑ. 10 ημέρες για την Εύβοια

Κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός 2021 ΟΠΕΚΑ. 10 ημέρες για την Εύβοια

για τους δικαιούχους κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ

 

Πρόσθετες παροχές για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ έτους 2021 που θα επιλέξουν την Εύβοια

 

Αριθμ. 63831 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4141/09.09.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22380/28-4-2021 (Β’ 1758) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 22380/28-4-2021 (Β’ 1758) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α και β του προγράμματος κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ έτους 2021, από όλες τις περιοχές της χώρας που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης –  Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, δικαιούνται έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

 
 

Οι δικαιούχοι της περίπτωσης β του προγράμματος ιαματικού τουρισμού δικαιούνται παράλληλα με τις δέκα (10) διανυκτερεύσεις, δωρεάν πραγματοποίηση έως δέκα (10) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας».

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως