Κορονοϊός lockdown. Αναστολή εξυπηρέτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΑΣΕΠ

Κορονοϊός lockdown. Αναστολή εξυπηρέτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΑΣΕΠ

Η εξυπηρέτηση γίνεται τηλεφωνικά, ή μέσω e-mail ή και μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης

 

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο Αποκεντρωμένο Τμήμα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) θα πραγματοποιείται, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, τηλεφωνικά, ή μέσω e-mail ή και μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.

Κορονοϊός lockdown. Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΕΠ

ΤΟΜΕΑΣ

Τηλέφωνα / Ηλεκτρονική επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Πληροφορίες 213 13 19 100 – Επιλογή 2

Email: [email protected]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Email: [email protected]

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(εγγραφή νέου μέλους, είσοδος μέλους, μητρώο, ηλεκτρονική αίτηση)

Πληροφορίες 213 13 19 100 – Επιλογή 4
ή
https://www.asep.gr/helpdesk

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

213 13 19 191

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα/Ηλεκτρονική επικοινωνία

ΓΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

και

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

2313321200

Email: [email protected]