Κορονοϊός lockdown. Οι προϋποθέσεις που επιτρέπεται κυνήγι και ψάρεμα

Κορονοϊός lockdown. Οι προϋποθέσεις που επιτρέπεται κυνήγι και ψάρεμα

Επιτρέπεται το κυνήγι και ψάρεμα, εφόσον οι κυνηγοί εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα

 

Από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 με κοινή υπουργική απόφαση επιτρέπεται το κυνήγι και ψάρεμα, εφόσον οι κυνηγοί εφαρμόζουν τα παρακάτω μέτρα

 

 • Πριν από κάθε έξοδο πρέπει να γίνει από τους κυνηγούς αποστολή μηνύματος SMS στο 13033 με κωδικό 6, ή να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μετακίνησης με τον ίδιο κωδικό. Τόσο στο μήνυμα όσο και στη βεβαίωση μετακίνησης αναγράφεται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
 • Οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και άδεια θήρας σε ισχύ, για επιβεβαίωση των στοιχείων τους σε περίπτωση ελέγχου.
 • Οι μετακινήσεις για κυνήγι ή ψάρεμα επιτρέπονται από τις 05.00 το πρωί ως τις 22.00 το βράδυ.
 • Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, με εξαίρεση τη γενική απαγόρευση κυκλοφορίας (05.00 το πρωί με 22.00 το βράδυ) και την απαγόρευση θήρας στο διάστημα της νύχτας (από μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου ως και μισή ώρα πριν την ανατολή του, απαγορεύεται η άσκηση της θήρας σύμφωνα με το Δασικό Κώδικα).
 • Οι κυνηγοί μπορούν να κινηθούν σε όλη την έκταση του νομού (Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο κατοικούν
 • Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός νομού (Περιφερειακής Ενότητας)
 • Επιτρέπεται η άσκηση της θήρας με συμμετοχή μέχρι δύο κυνηγών.
 • Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση, όπως και παραμονή σε καλύβες κλπ, ακόμη και μόνοι.
 • Επιτρέπεται να ξαποστάσουν στη διάρκεια της θήρας σε μία πηγή κλπ, μόνοι ή το πολύ δύο άτομα τηρώντας σε αυτήν την περίπτωση όλα τα μέτρα ασφαλείας και όσο το δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις, τουλάχιστον δύο μέτρα.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων εντός αυτοκινήτου, στην περίπτωση που υπάρχει δεύτερο άτομο στο όχημα.
 • Απαγορεύεται τρίτο ή περισσότερα άτομα στο αυτοκίνητο.
 • Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων είναι κυρίως η Αστυνομία. Το πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις είναι 300 ευρώ.

 
 

Σχετικά:

SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης έως 7 Ιανουαρίου 2021

SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι επιτρέπονται το βράδυ

Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5726/24.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 (Β’ 5486)» (Β’ 5509). Η παρούσα ισχύει από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ιζα) Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,

ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/αλιέων για λόγους ασφαλείας,

ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας…»

Για τις περ. (γ) έως και (θ), (ια), (ιζ) και (ιη) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr

«…Για την περ. ιζ) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση της θήρας, απαιτείται, εκτός της βεβαίωσης κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.»

Άρθρο 8
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.