Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για το επίδομα γέννησης

Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για το επίδομα γέννησης

Η εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ epidomagennisis.gr στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται είτε στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα epidomagennisis.gr, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία, είτε μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για τα παιδιά που γεννιούνται σε μαιευτήρια ή νοσοκομεία.Στην παρούσα φάση, η διαδικασία της ψηφιακής δήλωσης γέννησης θα λειτουργήσει πιλοτικά σε 15 μαιευτήρια και νοσοκομεία της χώρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Για την υποβολή αίτησης στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης της  μητέρας στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δηλώνεται απαραιτήτως ο ΑΜΚΑ του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας της αιτούσας μητέρας, το email και ο  αριθμός τηλεφώνου της, καθώς και το IBAN τραπεζικού λογαριασμού, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι η ίδια.

Για την υποβολή της ψηφιακής δήλωσης γέννησης σε μαιευτήρια ή νοσοκομεία απαιτούνται μόνο τα ταυτοποιητικά έγγραφα των γονέων του παιδιού.

Με τη δήλωση γέννησης θα δηλώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τα τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας), το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι η μητέρα, η οποία και θα υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236 – ΦΕΚ Τεύχος B 490/18.02.2020

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία για την καταβολή επιδόματος γέννησης και ειδικότερα τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, τη διαδικασία έγκρισης και απόρριψης της αίτησης, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τη διαδικασία ανάκλησης εγκριτικών αποφάσεων και τη διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 12 του ν. 4659/2020 (Α 21)

Μετάβαση στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ epidomagennisis.gr