Κορονοϊός. Υποχρεωτική για όλους η χρήση μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες

Κορονοϊός. Υποχρεωτική για όλους η χρήση μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες

Εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ. 15984/17.8.2020

Λαμβάνοντας υπόψη:

– τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής,

– την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Κορονοϊός. Νέα μέτρα μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού

  

 

1. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, για την λήψη εκείνων των μέτρων που έχουν ήδη υποδειχθεί, τα οποία διασφαλίζουν την ατομική τους υγεία αλλά και προστατεύουν τη δημοσία υγεία ταυτόχρονα (χρήση μάσκας, αντισηπτικών, αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού κλπ),

2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ήδη υποδειχθεί αρμοδίως για τη διασφάλιση της υγιεινής των εργαζομένων (βλ. κεφ. Δ’ της ανωτέρω η’ σχετικής εγκυκλίου).

3. Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους συναναστρέφονται κατά τις συναλλαγές τους.

Υπενθυμίζεται ότι και οι υπάλληλοι οφείλουν να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια που εξυπηρετούν τους πολίτες.

 

Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, θα ακολουθήσουν, εφόσον απαιτείται, νέες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

 

Που και σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική για όλους η χρήση μάσκας