ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 15 τεχνιτών

Πρόσληψη τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το υποέργο 6 «Εργασίες Αρχαιολογίας στο τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του έργου «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» Δήμου Καστοριάς , ΠΕ Καστοριάς

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες