Η ΚΥΑ για είσοδο στη χώρα μέχρι την Πρωτομαγιά 2022

Νέα ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και για τα έγγραφα που χρειάζονται για τις αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις μέχρι την Πρωτομαγιά 2022

 

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και τα έγγραφα που χρειάζονται στην ΚΥΑ που ισχύει