Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Κηφισίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στη Λεωφόρο Κηφισίας, περιοχής Δήμου Κηφισιάς

  • Λόγω εκτέλεσης εργασιών, το χρονικό διάστημα από 11-5-2024 έως 30-6-2024 και κατά τις ώρες 07:00 έως 18:00 (πλην των ωρών κοινής ησυχίας), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου έως το ύψος της συμβολής της με τον οδικό αριθμό 241, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής Δήμου Κηφισιάς.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

  • Λόγω εκτέλεσης εργασιών, το χρονικό διάστημα από 13-5-2024 έως 30-6-2024 και κατά τις ώρες 09:00 έως 19:00 (πλην των ωρών κοινής ησυχίας), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Λεωφ. Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αδριανού έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Στεφάνου Δέλτα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Κηφισιάς.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση