Λαϊκές αγορές Αττικής, Μπραχαμίου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Άνω Καλαμακίου, Α. Λιοσίων

Αριθμ. απόφ. 17/2016 – ΦΕΚ B 357 – 17.02.2016
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Αριθμ. απόφ. 20/2016 – ΦΕΚ B 357 – 17.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μπραχάμι του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ημέρα Τετάρτη) της Α ́ Αθηνών.

Αριθμ. απόφ. 21/2016 – ΦΕΚ B 357 – 17.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άγιος Ιωάννης Ρέντη του Δήμου Νίκαιας − Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ημέρα Παρασκευή) της Γ ́ Πειραιά.

Αριθμ. απόφ. 19/2016 – ΦΕΚ B 357 – 17.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Καλαμάκι (Σούλι) του Δήμου Αλίμου (ημέρα Τρίτη) της Δ ́ Αθηνών.

Αριθμ. απόφ. 18/2016 – ΦΕΚ B 357 – 17.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Α. Λιόσια − Ζεφύρι του Δήμου Φυλής (ημέρα Τρίτη) της Ζ ́ Αττικής.