Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκρίνεται η λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων

 

Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/105251/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4041/02.09.2021
Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

 
 

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021 – 2022 η λειτουργία των Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων: