Λειτουργία λαϊκής αγοράς Αιγάλεω στην περιοχή Α και Β Πειραιά

Αριθμ. απόφ. 248/2016 –  ΦΕΚ B 2497 – 12.08.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α ́, (ημέρα Παρασκευή), του Δήμου Αιγάλεω, της Β ́ Πειραιά.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, Αιγάλεω Α ́, (ημέρα Παρασκευή), του Δήμου Αιγάλεω, της Β ́ Πειραιά ως εξής:
• Στην οδό Δημαρχείου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» και στην οδό Δοξάτου, από Νικ. Πλαστήρα έως Δημαρχείου, από 01/01 έως 30/06.
• Στην οδό Κουντουριώτου, από Ν. Πλαστήρα μέχρι Προποντίδος, από 1/7 έως 31/12 κάθε έτους

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως