Μείωση στις μηνιαίες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων από 01-01-2018

Μείωση στις μηνιαίες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων από 01-01-2018

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές από μισθό ή σύνταξη άνω των 8.636 ευρώ θα δούν την μείωση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Όσο μεγαλύτερες είναι οι μηνιαίες αποδοχές τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση

Η μείωση θα προκύψει από την κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% που γίνεται στη μηνιαία παρακράτηση φόρου.Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4472/2017 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, που όριζε ότι <<Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του>>.

Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης συνταξιούχων Δημοσίου

Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017.