Μετατροπή αυτοκινήτων σε διπλού καυσίμου με χρήση φυσικού αερίου (CNG)

Μετατροπή αυτοκινήτων σε διπλού καυσίμου με χρήση φυσικού αερίου (CNG)

Αριθμ. ΦΑ1/21935/756 – ΦΕΚ B 2754 – 18.12.2015
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών


———
Αριθμ. ΦΑ1/70748/4509 – ΦΕΚ B 195 – 23.01.2015
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών