Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τμήματα Τροχαίας και Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και τα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία.
  • Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου).
  • Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ.
  • Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια) και ΜΤΣ 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το μοτοποδήλατο για έλεγχο.