Μεταβολές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού

Συνεχής ενημέρωση της Hellenic Train για όλες τις μεταβολές, τροποποιήσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις των δρομολογίων του σιδηροδρομικού δικτύου (τρένων και προαστιακού)

Ενημέρωση για τα δρομολόγια τρένων και προαστιακού