Μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (οινόπνευμα)

Αριθμ. 30/003/000/1026 – ΦΕΚ Β 755 – 21.03.2016
Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. (οινόπνευμα)