Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Ικαρίας

Αριθμ. Πρωτ. 59023 Απαγ. Δ/ξης: 3/2016 – ΦΕΚ B 3014 – 21.09.2016
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας – Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Τ.Κ Περδικίου Ικαρίας λόγω πυρκαγιάς.

Την απαγόρευση του κυνηγίου από τη φετινή κυνηγετική περίοδο και για τρία χρόνια, σε περιοχές της Τ.Κ. Περδικίου νήσου Ικαρίας που επλήγησαν από πυρκαγιά την 20-4-2016, με τα εξής όρια:

Από παραλία Γιαλισκαρίου Κιονίου – Συρτικό, ο δρόμος μέχρι τον Αγ. Γεώργιο, συνεχίζει με ρέμα «Ξερολάγκαδα» το οποίο ανεβαίνουμε μέχρι το δρόμο Περδίκι -Εμπραϊνό – Μονοκάμπι. Συνεχίζουμε αυτόν ΒΑ και στην πρώτη διασταύρωση παίρνουμε το δρόμο δεξιά προς εκκλησάκι Αγ. Σοφία Εμπραϊνού. Συνεχίζουμε αυτόν μέχρι που συναντά το ρέμα «Λιβάδι» και κατεβαίνουμε αυτό μέχρι τη θάλασσα.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.