Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Αριθμ. 14980 Φ.700.5 – ΦΕΚ B 529 – 03.04.2015
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στους χώρους συνάθροισης κοινού και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτούς, ως ακολούθως: