Αριθμός εισαγομένων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 2016-2017

Αριθμ. 6000/2/249 – ΦΕΚ B 2580 – 19.08.2016
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017