Μείωση κατώτατης σύνταξης από 01-01-2015

Στα 392,7 ευρώ αντί των 486 ευρώ μειώνεται από 1 Ιανουαρίου 2015 η κατώτατη σύνταξη που θα χορηγείται στους συνταξιοδοτούμενους με δεκαπενταετία, ή λόγω αναπηρίας 80%, ή εξαιτίας ενός εργατικού ατυχήματος με εγκύκλιο, η οποία υπεγράφη στις 14-08-2015, και ενεργοποιεί διάταξη του ν. 3863/2010

Σύμφωνα με την εγκλύκλιο η βασική σύνταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται μέχρι 31.12.2015 στο ποσό των 360,00 ευρώ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται από 1.1.2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3863/2010, θα καταβάλλεται (α) σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια διαμονής στη χώρα, καθώς και (β) στους δικαιούχους αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.