Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2022ΦΕΚ τεύχος Α 39/01.03.2022
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.

Άρθρο 1
Ορισμοί, διακρίσεις – ύψος και δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης
Άρθρο 2
Κατανομή
Άρθρο 3
Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων
Άρθρο 4
Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 5
Τρόποι και περιορισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων
Άρθρο 6
Αναστολή χρηματοδότησης
Άρθρο 7
Τρόποι και περιορισμοί χρηματοδότησης υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 8
Όρια ιδιωτικής χρηματοδότησης
Άρθρο 9
Ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών των πολιτικών κομμάτων
Άρθρο 10
Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των υποψήφιων βουλευτών και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11
Διαχείριση των οικονομικών
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων
Άρθρο 14
Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων
Άρθρο 15
Προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

 
Άρθρο 16
Αποκλεισμός κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων
Άρθρο 17
Απαγορεύσεις για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
Άρθρο 18
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές και τα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κατά την προεκλογική περίοδο
Άρθρο 19
Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της
Άρθρο 20
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 21
Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων
Άρθρο 22
Κυρώσεις σε βάρος υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 23
Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 24
Έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα
Άρθρο 25
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2022ΦΕΚ τεύχος Α 39/01.03.2022
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.