Μόνο με κωδικούς TaxisNet οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του, ότι η είσοδος μέλους εφεξής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των κωδικώνTaxisNet των χρηστών.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή τεχνικό πρόβλημα οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών, ακολουθώντας τον σύνδεσμο

https://www.asep.gr/helpdesk/index.php

ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3 ή 4).