Μουσείο Ακρόπολης. Ημέρες επισήμων τελετών εορτασμών με ελεύθερη είσοδο

Μουσείο Ακρόπολης. Ημέρες επισήμων τελετών εορτασμών με ελεύθερη είσοδο

Καθορισμός ημερομηνιών επίσημων τελετών εορτασμών Μουσείου Ακρόπολης
Αριθμ. 6656 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3186/13.08.2019
Καθορισμός ημερομηνιών επίσημων τελετών – εορτασμών Μουσείου Ακρόπολης (τροποποίηση 8462/17.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4048/16.12.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
αποφασίζει:

Προσθέτει περίπτωση iv στο τέλος της παραγράφου III της 8462/17.11.2016 (ΦΕΚ 4048/Β’/16.12.2016) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, η οποία έχει ως εξής:

«iv) Ημέρες επισήμων τελετών-εορτασμών Μουσείου Ακρόπολης:

α. Διεθνής Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου) και Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων (το Σάββατο που είναι εγγύτερο στις 18 Μαΐου),

β. Ημέρα γενεθλίων Μουσείου Ακρόπολης (20 Ιουνίου),

γ. Πανσέληνος Αυγούστου,

δ. Τελευταία ημέρα θερινού ωραρίου Μουσείου Ακρόπολης (31 Οκτωβρίου),

ε. Χριστούγεννα (το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα),

στ. Πρωτοχρονιά (το Σαββατοκύριακο πριν την Πρωτοχρονιά),

ζ. Τελευταία ημέρα χειμερινού ωραρίου Μουσείου Ακρόπολης (31 Μαρτίου),

η. 25η Μαρτίου,

θ. 28η Οκτωβρίου».

«ι. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27η Σεπτεμβρίου)»

Προσθήκη της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου) στις ημέρες επίσημων τελετών – εορτασμών του Μουσείου Ακρόπολης (Αριθμ. 7271/19-9-2019 – ΦΕΚ Τεύχος B 3523/19.09.2019)

 

Σχετικά:

Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης. Πως διαμορφώνεται το μειωμένο εισιτήριο

 Αριθμ. 8462 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4048/16.12.2016
Θερινό και χειμερινό ωράριο λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης