ΜΤΠΥ. Καταβολή αναδρομικών την Μεγάλη Πέμπτη 16-04-2020

ΜΤΠΥ. Καταβολή αναδρομικών την Μεγάλη Πέμπτη 16-04-2020

Το ΜΤΠΥ ενημερώνει για την καταβολή αναδρομικών ποσών σε νέους μερισματούχους

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα 10/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 16/4/2020
Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ενημερώνει τους μερισματούχους ότι την Μεγάλη Πέμπτη, 16/4/2020, θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά, συνολικού ύψους 2.888.544,47 €, σε 3.964 νέους μερισματούχους που η αίτηση τους υποβλήθηκε έως και 31/1/2020.

Τα αναδρομικά αφορούν τα μερίσματα μέχρι και 31/3/2020, ενώ εφεξής οι εν λόγω 3.964 νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμα τους με το σύνολο των υπολοίπων μερισματούχων του Ταμείου, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε τριμήνου.

Το μέρισμα για το Β’ Τρίμηνο του 2020, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου 2020.

Με την εκκαθάριση και την καταβολή των παραπάνω αναδρομικών ποσών, το Ταμείο τακτοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του προς τους μερισματούχους έως και τον Ιανουάριο του 2020.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που η χώρα αντιμετωπίζει, το προσωπικό του Ταμείου, με την ενεργή στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εργάστηκε μεθοδικά προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή μερίσματος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μερισματούχων, ενώ πρόθεση μας αποτελεί η κάλυψη των εκκρεμοτήτων που θα δημιουργηθούν από 1/2/2020 και μετά εντός του Β’ Εξαμήνου του 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ