ΜΤΠΥ. Πληρώνεται το μέρισμα του 4ου τριμήνου 2021 και αναδρομικά

ΜΤΠΥ. Πληρώνεται το μέρισμα του 4ου τριμήνου 2021 και αναδρομικά

Καταβολή του μερίσματος τετάρτου τριμήνου 2021 και αναδρομικών

 

Αναδρομικά

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι την Τρίτη, 28/12/2021, θα καταβάλλει αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 1.952.282 με έκτακτη πληρωμή σε 2.499 νέους μερισματούχους (ατομικά και μέλη ορφανικών οικογενειών που οι δικαιούχοι απεβίωσαν εν Υπηρεσία), με ημερομηνία πρωτοκόλλου των δικαιολογητικών τους για απονομή ατομικού μερίσματος ή θανάτου εν Υπηρεσία έως και 31/8/2021.

 

Μερίσματα

Τα μερίσματα του τετάρτου τριμήνου 2021 του ΜΤΠΥ καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2021

Συγκεκριμένα η καταβολή του μερίσματος τετάρτου τριμήνου 2021 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) θα γίνει την Τετάρτη 29/12/2021

Θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Δ’ τριμήνου 2021, συνολικού ύψους € 63.933.093 στο σύνολο των 276.421 μερισματούχων του Ταμείου.

  

Οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ)

Αριθμ. Φ30316/54142/2000 – ΦΕΚ Τεύχος Β 951/16.03.2018
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημερομηνίες καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ανά ημερολογιακό τρίμηνο ως εξής:

Α. Τα μερίσματα του πρώτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου.

Β. Τα μερίσματα του δεύτερου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου.

Γ. Τα μερίσματα του τρίτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Δ. Τα μερίσματα του τέταρτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως