ΜΤΠΥ. Πληρώνεται το μέρισμα του τρίτου τριμήνου έτους 2020

ΜΤΠΥ. Πληρώνεται το μέρισμα του τρίτου τριμήνου έτους 2020

Η καταβολή του μερίσματος τρίτου τριμήνου 2020 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

 

Κάθε πότε καταβάλλεται το μέρισμα ΜΤΠΥ το έτος 2020

Αριθμ. απόφ. Φ.30316/οικ.61255/Δ16.1993 – ΦΕΚ Τεύχος B 658/28.02.2020
Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

  

Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο για το έτος 2020.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τα μερίσματα του τρίτου τριμήνου 2020 του ΜΤΠΥ καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2020

Συγκεκριμένα η καταβολή του μερίσματος τρίτου τριμήνου 2020 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

 

Οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ)

Αριθμ. Φ30316/54142/2000 – ΦΕΚ Τεύχος Β 951/16.03.2018
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημερομηνίες καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ανά ημερολογιακό τρίμηνο ως εξής:

Α. Τα μερίσματα του πρώτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου.

Β. Τα μερίσματα του δεύτερου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου.

Γ. Τα μερίσματα του τρίτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Δ. Τα μερίσματα του τέταρτου τριμήνου την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως