ΜΤΠΥ. Πληρώνονται μερίσματα Γ τριμήνου 2022 και αναδρομικά

Πληρώνονται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) τα μερίσματα Γ τριμήνου 2022 και αναδρομικά

 

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να καταβληθούν από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους 72,5 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων του Ταμείου.

Παράλληλα, το ΜΤΠΥ έχει καταφέρει να αποδίδει σε λιγότερο από 60 ημέρες τα νέα μερίσματα και παράλληλα να μηδενίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων παρελθόντων ετών.

 

Εκτός από τις πληρωμές των ήδη μερισματούχων, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και στους 6.812 νέους δικαιούχους, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 31/08/2022

Οι νέοι δικαιούχοι επιμερίζονται σε:

  • 4.291 ατομικού μερίσματος,
  • 1.449 δικαιούχοι επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων,
  • 1.073 δικαιούχοι μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων.

Πλέον, οι νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά και χωρίς καμία καθυστέρηση το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 292.175. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους management, και παρά τον αυξημένο όγκο συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων το 2022, ο χρόνος καταβολής των νέων μερισμάτων μειώθηκε στις 60 ημέρες κατά μέσο όρο από την υποβολή της αίτησης.

Και παράλληλα, μέσω της καθιέρωσης της λειτουργίας του ψηφιακού μερίσματος έχουν εκμηδενιστεί οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής.