Νέες προθεσμίες δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020

Νέες προθεσμίες δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολής συμβάσεων

 

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολής συμβάσεων για το Νοέμβριο 2020, δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής εργαζομένων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1.12.2020)

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση του διαστήματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
και ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 1/12/2020 ΕΩΣ 7/12/2020 ΑΠΟ 1/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/12/2020

Υπενθυμίζεται ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Νοέμβριο, το αργότερο έως και 7/12/2020

Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) καθώς η υποβολή δηλώσεων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262), συνεχίζεται μέχρι και 7/12/2020

 
 

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Νοέμβριο.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο,

– για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ
– για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΑΠΟ 1/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/12/2020

Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΑΠΟ 1/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/12/2020

Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΑΠΟ 4/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/12/2020

3. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και της οικ. 43110/1078/21-10-2020 ΚΥΑ (Β’ 4702) μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το αργότερο έως και 10/12/2020.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων της με αριθμ.πρωτ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) όπως ισχύει, συνεχίζεται έως και 10/12/2020.