Νέες ταυτότητες. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός

Νέες ταυτότητες. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μετά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τέσσερις αποφάσεις του (1481-4/2022) απέρριψε, κατά πλειοψηφία, τις αιτήσεις ακύρωσης εταιρειών γαλλικών και ελληνικών συμφερόντων, που ζητούσαν να ακυρωθεί εν μέρει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος που θα εκδώσει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ζητούσαν να ακυρωθεί, εν μέρει, ο διαγωνισμός για την «προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), για την εκτύπωση-προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών-Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Αναλυτικότερα, οι εταιρείες ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί ως παράνομος ο διαγωνισμός ως προς το σκέλος εκείνο που χαρακτηρίζει, αφενός το σύνολο της τεχνικής προσφοράς των συμμετασχόντων ως «εμπιστευτική ή απόρρητη» και αφετέρου τη μη χορήγηση δυνατότητας στους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των λοιπών συμμετασχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ (επταμελής σύνθεσης), αποκλείεται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ύψους περίπου 515.403.956 ευρώ, να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των λοιπών υποψηφίων του διαγωνισμού- ανταγωνιστών

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ, κρίθηκε ότι «η περιορισμένη δυνατότητα που έδωσε η Διοίκηση στους διαγωνιζόμενους να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία των ανταγωνιστών τους ήταν θεμιτή και δεν στηρίχθηκε σε αυθαίρετο χαρακτηρισμό μέρους της προσφοράς των άλλων υποψηφίων ως “εμπιστευτικού χαρακτήρα” [από εμπορικής απόψεως], αλλά, προεχόντως, στο ότι επρόκειτο για στοιχεία, τα οποία ενέπιπταν εξ αρχής στο απόρρητο του διαγωνισμού και δεν μπορούσαν να κοινοποιηθούν για λόγους εθνικής ασφάλειας, και τούτο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που είχαν δώσει οι προσφέροντες».

Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε τις παλιές με τις νέες ταυτότητες