Nόμος 4542/2018. Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων ασθενειών

Nόμος 4542/2018. Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων ασθενειών

Ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, ΕλλάδαNόμος 4542/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 95/01.06.2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα, που υπογράφηκε στη Γενεύη, στις 17 Ιανουαρίου 2018, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Άρθρο δεύτερο
Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας με την ΠΟΥ

Άρθρο τρίτο
Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α ́81) αντικαθίσταται

Άρθρο τέταρτο
Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Άρθρο πέμπτο
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης οφειλομένων ποσών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Ε.Κ.Α.Β. για μεταφορές βαρέως πασχόντων

Άρθρο έκτο
Προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Άρθρο έβδομο
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4461/2017 (Α ́ 38) αντικαθίσταται

Άρθρο όγδοο
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 (Α ́ 96), προστίθεται φράση

Άρθρο ένατο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Το κείμενο του νόμου 4542/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 95/01.06.2018