Νόμος 4756/2020. Ρυθμίσεις για εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά θέματα

Νόμος 4756/2020. Ρυθμίσεις για εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά θέματα

Μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων, ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

 

Νόμος 4756/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 235/26.11.2020
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 1
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Άρθρο 2
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

Άρθρο 4
«Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Άρθρο 5
Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
Άρθρο 6
Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας
Άρθρο 7
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους
Άρθρο 8
Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων
Άρθρο 9
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Άρθρο 10
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης
Άρθρο 11
Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης
Άρθρο 12
Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4636/2019
Άρθρο 14
Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισμένων ανήλικων από τις αρμόδιες αρχές κατά την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4636/2019
Άρθρο 15
Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και εγγράφων και για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4520/2018
Άρθρο 17
Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Άρθρο 18
Ακατάσχετο προνοιακών παροχών
Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 20
Ρύθμιση θεμάτων Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου»
Άρθρο 21
Προγράμματα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
Άρθρο 22
Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4704/2020
Άρθρο 23
Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 24
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Άρθρο 25
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άρθρο 26
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άρθρο 27
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο 28
Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανής διαδικασία
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 30
Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου
Άρθρο 32
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης
Άρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Άρθρο 34
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού
Άρθρο 35
Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών
Άρθρο 36
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
Άρθρο 37
Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
Άρθρο 38
Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Άρθρο 39
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας
Άρθρο 40
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες
Άρθρο 41
Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ
Άρθρο 42
Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ
Άρθρο 43
Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας
Άρθρο 44
Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων
Άρθρο 45
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
Άρθρο 46
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας
Άρθρο 47
Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- ΕΦΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Διατάξεις για τη λειτουργία του Δ.Σ. και την οικονομική διαχείριση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Άρθρο 48
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 49
Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 50
Κατάρτιση ισολογισμών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 51
Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 52
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 53
Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 54
Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση του άρθρου 75 του π.δ. 8/2019

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 55
Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 56
Δημοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» – «ΕΡΓΑΝΗ» – «ΑΤΛΑΣ» – Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Άρθρο 57
Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
Άρθρο 58
Καταργούμενη διάταξη
Άρθρο 59
Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 60
Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ) και διορισμός νέου εκκαθαριστή με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
Άρθρο 61
Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΑΕΔ στο Κτηματολόγιο
Άρθρο 62
Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ
Άρθρο 63
Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Άρθρο 64
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους
Άρθρο 65
Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής του ΟΑΕΔ (Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
Άρθρο 66
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
Άρθρο 67
Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ΟΑΕΔ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο
Άρθρο 69
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή
Άρθρο 70
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019
Άρθρο 71
Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών, 2017, 2018 και 2019
Άρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
Άρθρο 73
Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α. με Α. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των μελών του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου
Άρθρο 74
Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 75
Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ
Άρθρο 76
Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Άρθρο 77
Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
Άρθρο 78
Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΕΑΠ – ΟΤΕ)
Άρθρο 79
Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
Άρθρο 80
Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4756/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 235/26.11.2020
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων