ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων. Πρόσληψη 21 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών στο ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες