ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10000 ανέργων

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10000 ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5881 – ΦΕΚ Β 5181/19.11.2018

Τροποποίηση της με αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49» (ΦΕΚ 3860/Β/1-12-2016)»

Δείτε τις τροποποιήσεις