ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου. Οι δόσεις ρυθμίσεων

ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου. Οι δόσεις ρυθμίσεων

Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου παρέχει στους ασφαλισμένους άμεση πρόσβαση στα ατομικά τους στοιχεία και, παράλληλα, εξυπηρέτηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η επικοινωνία ή προσέλευσή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες.Οι δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών αναρτώνται στον ιστότοπο oaee.gr στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ»

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει ότι οι δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών αναρτώνται στην υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, στον ιστότοπο του (oaee.gr).

Οι ασφαλισμένοι που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν:

να ενημερωθούν για το ακριβές ποσόν της δόσης ή των δόσεων που θα καταβάλλουν μέσω πάγιας εντολής προς Τραπεζικό Ίδρυμα.

Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου παρέχει στους ασφαλισμένους άμεση πρόσβαση στα ατομικά τους στοιχεία και, παράλληλα, εξυπηρέτηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η επικοινωνία ή προσέλευσή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες.