ΟΠΕΚΑ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κοινωνικό τουρισμό

ΟΠΕΚΑ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κοινωνικό τουρισμό

Ο κοινωνικός τουρισμός ΟΠΕΚΑ αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις)

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

Μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στα ΚΕΠ όλης της χώρας οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής.

Θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της.

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους

Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 6 Ιουλίου 2020 έως τις 10 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β)  Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Τα μέλη των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

 

A) Όροι:

ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ 2020

B) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2020

Γ) Έντυπο  Επιδότησης και Γνωστοποίηση Όρων:

Δ) Λοιπά παραστατικά-πληροφορίες:

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2019

Υπεύθυνη Δήλωση για πρωινό ή πισίνα 2020