ΟΑΕΕ. Ηλεκτρονική Βεβαίωση

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 19.07.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ο Οργανισμός σταθερός στον στόχο του για συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων, θέτει σε παραγωγική λειτουργία εντός του τρέχοντος μηνός την «Ηλεκτρονική Βεβαίωση».

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε σε συνέχεια της «Ηλεκτρονικής Αίτησης» και συνδέεται άρρηκτα με αυτήν διότι για αιτήματα που καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά θα εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο και η βεβαίωση.

Επί του παρόντος θα χορηγούνται :

  • Βεβαίωση Ασφάλισης
  • Απαντητικό-Πληροφοριακό Έγγραφο σε περιπτώσεις οφειλής των ασφαλισμένων,

με ομοιόμορφη, ομοιογενή και συντεταγμένη αντιμετώπιση από όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ ανά την επικράτεια.

Και οι δύο προαναφερθείσες εφαρμογές, στην πλήρη λειτουργία τους, θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα και θα διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων.