ΟΑΕΕ. Παράταση ρύθμισης οφειλών έως 26-06-2015

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 03.06.2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, 4324/2015.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 ν. 4329/2015 (ΦΕΚ 53Α/2.6.2015) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ν.4321/2015 – ν. 4324/2015 έως 26.06.2015.

Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του Οργανισμού, μπορούν να εκμεταλλευτούν τη χορηγούμενη παράταση και να ενταχθούν στη ρύθμιση εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, συνταξιοδοτικές παροχές) καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και τρεις (3) κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες κλάδου Σύνταξης.

Η ημερομηνία 26.06.2015 υποδηλώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την ημέρα αυτή και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Για τους λόγους αυτούς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αναβάλουν για τις τελευταίες ημέρες της οριζόμενης προθεσμίας την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του για υπαγωγή στην ρύθμιση.