ΟΑΣΑ. Και με τραπεζικές κάρτες η πληρωμή στα ΜΜΜ

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ έλαβε απόφαση για την «Αλλαγή ΟΑΣΑ Περιόδου Λειτουργίας», σύμφωνα και με τις προβλέψεις της σύμβασης του έργου, ουσιαστικά δηλαδή την τροποποίηση της λειτουργίας του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, η λειτουργία του οποίου από τον ανάδοχο βάση της σύμβασης παραχώρησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Η σημαντικότερη από τις αλλαγές αφορά τη δυνατότητα χρήσης τραπεζικών καρτών για τις μετακινήσεις αντί των γνωστών πλαστικών καρτών Ath.ena Card και των χάρτινων εισιτηρίων Ath.ena Ticket.

Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση της διαλειτουργικότητας του συστήματος με άλλες εφαρμογές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας να χρησιμοποιήσουν τους λογαριασμούς τους και για άλλες υπηρεσίες πέραν της πληρωμής του κομίστρου για τη μετακίνησή τους.

Με τη χρήση τραπεζικών καρτών αντί για αγοράς και φόρτισης προϊόντων κομίστρου στα σημερινά εισιτήρια, το σύστημα θα χρεώνει τον επιβάτη με τη χρήση ορίων τιμών (price cap) για τις μετακινήσεις του ανά μήνα.

Πρόκειται δηλαδή για ένα τρόπο πληρωμής που θα απευθύνεται τόσο σε περιστασιακούς χρήστες των ΜΜΜ και τουρίστες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τις τιμές και τα είδη των εισιτηρίων αλλά και σε συχνούς χρήστες που προτιμούν τα εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών