ΟΑΣΑ – ΟΑΣΘ. Μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων

Αριθμ. Δ22/οικ. 46352/1850 – ΦΕΚ B 3423 – 19.12.2014

Καθορισμός πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) οικονομικού έτους 2014

Αριθμ. Δ22/οικ.45628/1831 – ΦΕΚ B 3423 – 19.12.2014

Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2014.

Σχετικά:

Μείωση εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών

Kόμιστρα ΟΑΣΘ από 01-10-2014