Οδηγίες για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2014

φορολογική δήλωση Ε1ΓΓΔΕ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014

 

Δείτε και κατεβάστε το σχετικό pdf     ή       διαβάστε on-line

 

Σχετικά:

Φορολογική δήλωση 2014 φυσικών προσώπων. Προσυμπληρωμένοι κωδικοί εισοδημάτων

Φορολογική δήλωση 2014 φυσικών προσώπων. Ε1. Οδηγίες

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014

Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών

Δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το 2014

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014