ΟΓΑ. Παράταση ισχύος βιβλιαρίων υγείας μέχρι 30-04-2014

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 31.03.2014

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Η ισχύς των Βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 31-3-2014, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ