ΟΓΑ. Πληρωμή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων 30-04-2014

οικογενειακό επίδομα Α21ΟΓΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τρίτη, 28.04.2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων σε 135 δικαιούχους, (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).

Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους.

Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ και αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 309.529,17 €.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ